BlaLogo

FotografJeg liker å ta bilder og jeg regner meg selv som pressefotograf. Jeg er vant til å billedlegge sakene mine selv. Jeg blir ofte bedt om å ta rene fotooppdrag når redaksjonens faste fotografer er opptatt annensteds. De aller fleste menneskene på mine bilder smiler og er komfortable med at bildet kommer på trykk.

midLine