BlaLogo

Erotisk


 

Jeg ble vel aldri noen «erotisk fotograf», men ved et par tilfeller gjorde jeg reportasjer som jeg prøvde å billedlegge. Reportasjen fra «Scandinavian Leather Men» i Oslo var én av disse. Dette er en klubb der lærhomser samles til både sosialt samvær og for å dyrke sin seksualitet. Jeg håper at jeg ved en senere anledning skal få mulighet til å finne frem til mitt «erotiske billedspråk».

Se album >

midLine